Inwestor a termoizolacja budynku

W filmie tym opowiadamy dlaczego tak istotne przy modernizacji albo budowie budynku jest to, aby rozpocząć od właściwej termoizolacji. Omówione zostały tutaj także przykładowe sposoby termoizolacji.

Opowiada: Michał Ślączka – inwestor, przedsiębiorca

\

Dodatkowe Materiały

\

Quiz

Zapraszamy do rozwiązania Quizu z nawiązującej do filmu tematyki na stronie: http://ochronapowietrza.pl/film-odnawialne-zrodla-energii/

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu:
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza
ogłoszonym przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Ochrony Środowiska