Inwestor i pompa ciepła

W tym filmie poruszamy problem ogrzewania domu. Wskazujemy na wady pewnych instalacji oraz zalety nowoczesnych systemów, ze wskazaniem na pompę ciepła jako preferowane rozwiązanie.

Opowiada: Michał Ślączka – inwestor, przedsiębiorca

\

Dodatkowe Materiały

\

Quiz

Zapraszamy do rozwiązania Quizu z nawiązującej do filmu tematyki na stronie: http://ochronapowietrza.pl/film-pompy-ciepla/

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu:
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza
ogłoszonym przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Ochrony Środowiska