Inwestor i Rekuperacja

Na koniec omówione zostały plusy korzystania z rekuperatora, takie jak zmniejszenie wilgotności powietrza, pozytywny wpływ dla alergików, poradzenie sobie z hermetycznością dobrze wykonanego ocieplenia.

Opowiada: Michał Ślączka – inwestor, przedsiębiorca

\

Dodatkowe Materiały

\

Quiz

Zapraszamy do rozwiązania Quizu z nawiązującej do filmu tematyki na stronie: http://ochronapowietrza.pl/film-rekuperacja/

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu:
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza
ogłoszonym przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Ochrony Środowiska