Kotły gazowe część 2

Czy kondensacyjne kotł gazowa kolidują z instalacjami opartymi na OZE? Czy gazowe kotły kondensacyjne generują emisję cząstek stałych? W tej części zajmiemy się łączeniem ogrzewania gazem z użyciem OZE.

Prowadzący: Kazimierz Zagórski
Inżynier Broetje, BIMSplus Szczecin

\

Dodatkowe Materiały

\

Quiz

Zapraszamy do wypełnienia quizu z pierwszej części szkolenia!

Witaj! Życzymy powodzenia w rozwiązywaniu Quizu z treści filmu: Kotły Gazowe część 1

Jakie może być powód niemożności zastosowania pompy ciepła?
Co uniemożliwia montaż paneli fotowoltaicznych?
Skąd piec kondensacyjny czerpie dodatkową energię?
O ile potrafi zwiększyć efektywność energetyczną zastosowanie kotła kondensacyjnego?
Dzięki czemu uważamy kondensacyjne kotły gazowe za rozwiązanie ekologiczne?
Prawdziwe jest stwierdzenie:
Czy kotły kondensacyjne można łączyć z rozwiązaniami OZE?

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu:
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza
ogłoszonym przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Ochrony Środowiska