ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – Zagadnienia Ogólne

Film ten omawia podstawowe pojęcia związane z Odnawialnymi Źródłami Energii oraz wprowadza w korzyści wynikające z ich używania.

Prowadzący: Bartosz Lamorski
Inżynier OZE, BIMSplus Szczecin

\

Dodatkowe Materiały

  • Termomodernizacja: 
    Na termomodernizację składają się dwa elementy wzajemnie na siebie wpływające. Z jednej strony chcemy zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną poprzez takie rozwiązania techniczne, które umożliwią zatrzymanie tego ciepła wewnątrz budynku, z drugiej chcemy zmniejszyć zużycie energii dzięki modernizacji systemów grzewczych. W skład termomodernizacji wchodzą więc takie działania jak docieplenie ścian i stropów, wymiana okien, ale także inwestycja w bardziej wydajne sposoby uzyskiwania energii cieplnej. Ściany o dużej pojemności wewnętrznej będą izolować nie tylko od chłodu, ale także od ciepła, dzięki czemu zmniejsza się także potrzeba intensywnego wychładzania pomieszczeń, co także wpływa na komfort naszego życia. Dobrze wykonane docieplenie wpływa także na właściwą wilgotność wewnątrz domu co wpłynie pozytywnie na samopoczucie oraz zdrowie mieszkańców. 
\

Quiz

Witaj! Życzymy powodzenia w rozwiązywaniu Quizu z treści filmu: Zagadnienia Ogólne - Odnawialne Źródła Energii

Jak nazywamy przedsięwzięcie, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w naszym domu?
Niska emisja dotyczy źródeł zanieczyszczeń znajdujących się:
Najpoważniejszymi źródłami emisji niskiej są:
Najbardziej popularne domowe instalacje OZE to:
Pompy ciepła mogą pobierać energię z:
Pompa ciepła nadaje się do obiektów:
Pompa ciepła umożliwia m.in.:
Panele fotowoltaiczne służą do:
Rekuperacja to:
Czego dotyczy ogólnopolski program "Czyste Powietrze"?

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu:
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza
ogłoszonym przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Ochrony Środowiska