Przyszłość OZE

Podsumowując problematykę lepszej ochrony powietrza dzięki OZE oraz innym rozwiązaniom zmniejszającym emisję szkodliwych substancji zastanawiamy się jakie kolejne etapy rozwoju tych technologii nas czekają jako nie tylko konsumentów, ale także producentów przyjaznej środowisku energii.

Prowadzący: dr inż. Patrycja Rogalska,
ekspert KE w obszarze energia. 

\

Dodatkowe Materiały

\

Quiz

Zapraszamy do zapoznania się z Quizem z podobnej tematyki, znajdującym się na podstronie o rozwoju OZE

Witaj! Życzymy powodzenia w rozwiązywaniu Quizu z treści filmu: Rozwój OZE

Pierwsze regulacje w zakresie promowania źródeł energii odnawialnej pochodzą z:
Jak określane są dokumenty Unii Europejskiej dotyczące strategii bezpieczeństwa energetycznego?
Energię wiatru oraz słoneczną nazywa się często:
Jaki udział OZE w produkowaniu energii przewiduje pakiet klimatyczno-energetyczny?
Jaki udział w polskim miksie energetycznym ma węgiel?
Którą z metod pozyskiwania energii na rynku konsumenckim do 40 kW uważa się za rozwijającą się najbardziej dynamicznie?

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu:
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza
ogłoszonym przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Ochrony Środowiska