Rozwój OZE

Na podstawie obecnych trendów oceniamy w jaką stronę pójdą nowe technologie związane z OZE dostępne dla klientów indywidualnych oraz przemysłowych. Zastanawiamy się także nad wpływem wzrostu cen prądu na zwrot kosztów instalacji OZE.

Prowadzący: Bartosz Lamorski
Inżynier OZE, Hydrosolar Pomorze Zachodnie

\

Dodatkowe Materiały

\

Quiz

Witaj! Życzymy powodzenia w rozwiązywaniu Quizu z treści filmu: Rozwój OZE

Pierwsze regulacje w zakresie promowania źródeł energii odnawialnej pochodzą z:
Jak określane są dokumenty Unii Europejskiej dotyczące strategii bezpieczeństwa energetycznego?
Energię wiatru oraz słoneczną nazywa się często:
Jaki udział OZE w produkowaniu energii przewiduje pakiet klimatyczno-energetyczny?
Jaki udział w polskim miksie energetycznym ma węgiel?
Którą z metod pozyskiwania energii na rynku konsumenckim do 40 kW uważa się za rozwijającą się najbardziej dynamicznie?

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu:
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza
ogłoszonym przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Ochrony Środowiska