Zanieczyszczenie powietrza

Po omówieniu różnych zastosowań OZE i pochyleniu się nad efektywnością pieców gazowych w tym filmie omawiamy dlaczego tak istotne jest inwestowanie w OZE. Poruszamy problem zanieczyszczeń powietrza i jak OZE wpływają pozytywnie na naszą jakość życia.

Prowadzący: dr inż. Patrycja Rogalska,
ekspert KE w obszarze energia.

 

\

Dodatkowe Materiały

\

Quiz

Witaj! Życzymy powodzenia w rozwiązywaniu Quizu z treści filmu: Zanieczyszczenia Powietrza

Najistotniejszy wpływ na zanieczyszczenie powietrza ma:
Gdzie w Polsce spala się najwięcej paliw kopalnych?
W przestrzeni miejskiej największy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma:
Który rodzaj transportu najsilniej wpływa na zanieczyszczenie powietrza:
Najnowsze statystyki podają, że z powodu zanieczyszczeń powietrza w Polsce przedwcześnie umiera co roku:
Transport miejski:
Problemem związanym z OZE jest:

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu:
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza
ogłoszonym przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Ochrony Środowiska