Uchwała antysmogowa

Zgodnie z uchwałą nr XXXV/540/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zabrania się palenia w piecach wieloma materiałami.

Skąd mam wiedzieć czy dany węgiel spełnia wymogi uchwały antysmogowej?

Musisz porównać parametry deklarowane przez producenta z tym, czego wymaga uchwała. Każdy sprzedawca od listopada 2018 r. ma obowiązek wydać świadectwo jakości węgla – w nim będą podane wszystkie parametry.

Świadectwo zachowaj, aby mieć dowód parametrów węgla w razie kontroli.

Ograniczenia i zakazy wymienione w akcie prawa miejscowego obowiązują wszystkich użytkowników instalacji o mocy poniżej 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, tj. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Ograniczeniami i zakazami objęto w szczególności następujące instalacje: kotły centralnego ogrzewania i ogrzewacze pomieszczeń tj. kominki, piece kaflowe, kozy, itp.

 

Czym nie można palić?

Zdecydowanie zakazane jest spalanie w piecach mułem węglowym, miałem, węglem brunatnym, a także niesezonowanym drewnem. Zakaz dotyczy także materiałów przetworzonych, np.: tworzyw sztucznych, płyt wiórowych, malowanego, lakierowanego lub impregnowanego drewna, palet transportowych, płyt paździerzowych, paneli podłogowych. Materiałów impregnowanych, tj. podkłady kolejowe, słupy drewniane, itp. Impregnat do nich użyty uważany jest za rakotwórczy i nie powinien nawet znajdować się w pobliżu domów.

Czym można palić?

Na pewno można palić grubym węglem kamiennym dobrej jakości, nieimpregnowanym, sezonowanym drewnem, brykietami ze słomy, zbożem, łupinami orzechów lub pestkami. Można oczywiście palić gazem ziemnym i lekkim olejem opałowym.

Bardziej szczegółowo:

 • docelowo na terenie województwa od 1 maja 2019 r. zakazane będzie stosowanie paliw stałych tj.:
  1. paliwa niesortowane w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 t.j. ze zm.);
  2. muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem;
  3. węgiel brunatny;
  4. paliwa niespełniające wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 t.j. ze zm.).
 • docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie instalacji na paliwo stałe spełniające minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.

Terminy wymiany kotłów są następujące:

 1. do 1 stycznia 2024 r. wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy)
 2. do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły poniżej klasy 5.
 • docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe itp.) spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Wymiana lub dostosowanie ogrzewaczy niespełniających powyższych wymogów musi nastąpić do 1 stycznia 2028 r.

UWAGA!

Zapoznaj się z Uchwała Nr XXXV/540/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Q&A

W jednym miejscu zebraliśmy parę pytań i odpowiedzi dotyczących ustawy antysmogowej.

Postaraliśmy się odpowiedzieć na parę pytań, które nasunęły nam się w trakcie opracowywania tego tematu.

Zapraszamy do wysyłania pytań na adres Fundacji: info@fundacjabielik.pl. Z Państwa pomocą rozszerzymy bazę pytań i odpowiedzi.

Czy uchwała dotyczy wszystkich palenisk? Nawet kominków w domu?

Tak, dotyczy to wszystkich palenisk, ale dopuszczone będzie palnie w kominkach, kozach, piecach, itp. spełniających minimalne normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń.

Co mam zrobić, gdy mnie nie stać na wymianę pieca?

Jeśli nie mamy własnych funduszy, powinniśmy rozejrzeć się za dotacjami. Istnieją systemy dotacji w gminach, miastach, w urzędach wojewódzkich. Różnią się wielkością i warunkami. Ale jedno jest pewne: nie wystarczy dla wszystkich. Dlatego nie należy zwlekać, a już dziś udać się do najbliższego urzędu i pytać!

Mam trochę mułu w piwnicy. Czy mogę nim palić do wyczerpania zapasu?

Nie. Ustawa tego zabrania i nikogo nie obchodzi, że możemy mieć zapasy. Obecnie dalej legalnie można kupić muł, ale palić nim w piecu nie wolno. Kara jest poważna: mandat do 500 zł, albo sąd i grzywna do 5000 zł.

Skąd mam wiedzieć jaki procent wilgotności ma drewno?

Kupując sezonowane drewno, należy wziąć deklarację od sprzedawcy i ją zachować do ewentualnej kontroli. Można też zakupić wilgotnościomierz i badać samemu.

\

Quiz

Witaj! Życzymy powodzenia w rozwiązywaniu Quizu z treści filmu: Zagadnienia Ogólne - Odnawialne Źródła Energii

Jak nazywamy przedsięwzięcie, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w naszym domu?
Niska emisja dotyczy źródeł zanieczyszczeń znajdujących się:
Najpoważniejszymi źródłami emisji niskiej są:
Najbardziej popularne domowe instalacje OZE to:
Pompy ciepła mogą pobierać energię z:
Pompa ciepła nadaje się do obiektów:
Pompa ciepła umożliwia m.in.:
Panele fotowoltaiczne służą do:
Rekuperacja to:
Czego dotyczy ogólnopolski program "Czyste Powietrze"?

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu:
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza
ogłoszonym przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Ochrony Środowiska